Het Carillon

Grote klok

De klokken van het carillon bevinden zich in een boven op de koepel van de Heilige Agathakerk gebouwde opbouw, de z.g. ‘lantaarn’. Het klavier waarop de beiaardier speelt bevindt zich daar direct onder.
Het carillon is tot stand gekomen door een grote inzamelactie in 1956 onder de burgerij en het bedrijfsleven van Beverwijk, alsmede door een bijdrage van de Gemeente Beverwijk.  In 1957 werd het carillon in het bijzijn van het toenmalige bestuur gegoten bij Koninklijke Eijsbouts te Asten. Op 1 augustus 1958 werd het feestelijk in gebruik genomen.
Een groot aantal klokken zijn bekostigd door gevers uit de burgerij en het bedrijfsleven. Velen maakten gebruik van de mogelijkheid hun naam en een spreuk op “hun” klok(ken)  te laten aanbrengen.

De drie grote luidklokken zijn eigendom van de St Agathakerk. Ze werden in 1957door de parochianen aan Deken Hosman geschonken ter gelegenheid van zijn 40 jaar priesterfeest.

 

 

 d

nr

gever                        tekst op klok

toon

gewicht

I Agathakerk (luidklok) g' 677 kg
 

“  +Bernardus+aan hun+pastoor deken B.G. Hosman+bij zijn 40 j priesterfeest + de parochianen van +St. Agatha+ 19 aug. 1956"

   
II Agathakerk (luidklok)   a' 467 kg
 

“+Agatha+ deum trinum+colo et paroe ci anos voco ad precationem      + 5 aug. 1956”

   
III Agathakerk (luidklok) b ' 321 kg
 

“+Maria+mone et vespere myst inces et meridie memoro angustias christianitatis ac hujus  temporis+15 aug. 1956”  

   
1 Hoogovens gis' 531 kg
  “Staal verwekte mij, brons gaf mij het aanzien, Anno Domini 1958”    
2 Hoogovens ais' 383 kg
 

“Dank zij het staal in ’t laaiend vuur geboren laat ik mijn bronzen stem hier horen, Anno Domini 1958”

   
3 Spoorwegen c" 256 kg
  “N.V. Nederlandsche Spoorwegen”    
       
4 van Hattum en Blankevoort cis" 219 kg
  “Op God vertrouwend de toekomst bouwend, Van Hattum en Blankevoort”     
       
5 Ballast Mij d" 179 kg
 

“Ik, Franciscus, spreek van hemel en aarde, omhoog (vignet) omlaag, ik roep de vogels en de vissen”

   
6 Noord Holland dis" 148 kg
  “Pulsetis gaudio vestri auctoris Leoni’s Stoelingae C.F.N.H.7”    
       
7 Metaalgieterij e" 142 kg
  “N.V. Metaalgieterij Kennemerland Torenbrons Kennemerland”        
       
8 Schram f" 128 kg
  "Miriam"    
       
9 Beynes fis" 104 kg
  “Koninklijke Wagonfabriek Beijnes    
       
10 Gebr. Langendijk g" 94 kg
 

“Petrus Paulus Langendijk is mijn naam, geschenk van hier en Surinaam”

   
11 Beermann gis" 83 kg
 

"P. Beerman &  Zonen 1958”

   
12 Bleeker a" 76 kg
 

   “J.B.”

   
13 van Lent ais" 69 kg
 

   “A.J. van Lent Autobedrijf, Ad majorem Dei Gloria”

   
14

Smit's Bouwbedrijf

b" 59 kg
  “Concordia parvae res crescunt, Discordia maxima dilabuntur  Smit’s"    
       
15 Berghaus c'" 52 kg
 

"Bernardus Paulus, Ora et labora"

   
16 Stoutenbeek cis" 49 kg
       
17 Teer d'" 44 kg
 

 “Pulsetis Temporibus Pacis Mathijs Teer”

   
       
18

Twentsche Bank

dis'" 40 kg
 

“De Twentsche Bank”

   
       
19 Wala e'" 38 kg
 

“Clara”

   
       
20

Lucas Aardenburg

f" 35 kg
       
21 Nederl Handel Mij fis'" 33 kg
 

 “N.H.M.”

   
       
22 Riezenkamp g'" 29 kg
 

“Yvonne Riezenkamp”

   
       
23 Amsterdamse bank gis'" 26 kg
 

“Amsterdamsche Bank”

   
       
24 De Nijverheid a'" 24 kg
 

 “De Nijverheid”

   
       
25 Notaris Bremmers ais'" 22,5 kg
 

“Joseph Pater et Patrone Protegas hanc regionen”

   
       
26 Veiling Kennemerland b'" 20,5 kg
 

“Coöp. Tuindersver. Kennemerland”

   
       
27 Verhorst c"" 18 kg
 

“Machinefabriek Joh. Verhorst & Zn N.V. “

   
       
28 Spierings cis"" 18 kg
 

“Yvonne Gracia”

   
       
29 Post d"" 17,5 kg
 

“Margaretha”

   
       
30 Pennock dis"" 16 kg
 

“Leo – Renè”

   
       
31 Ingen Housz e"" 15,5 kg
 

 "Maarten"

   
       
32

Ceta Bever

f"" 14,5 kg
 

"Ceta Bever"

   
       
33 Ned. Middenst. Bank fis"" 13 kg
  “Nederlandsche Middenstands Bank”    
       
34 dr. Schepel g"" 12,5 kg
 

“Klokje en klepel van 7 kinderen Schepel”

   
       
35 C. Maters gis"" 13 kg
 

   “N.V. Machinefabriek C. Maters”

   
       
36 Kamp Aardenburg a"" 12 kg
 

“Kampeerver. Kamp Aardenburg”

   
       
37   bes"" 10,5 kg
38   b"" 11 kg
39   c'""" 10 kg
40   cis'"" 10 kg
41   d'"" 9,5 kg
42   dis'"" 10 kg
43   e'"" 10 kg
44   f""" 9,5 kg
45   fis'"" 9 kg
46   gis'""" 9,5 kg