Welkom

klokketoren van de Agathakerk

Het carillon van Beverwijk bevindt zich bovenin de koepel van de Sint Agathakerk aan de Breestraat 101 te Beverwijk. Het is een vier octaafcarillon met 49 klokken vervaardigd door Klokkengieterij Koninklijke Eijsbouts en uitgerust met een automatisch speelwerk dat elk kwartier een korte melodie laat horen. Daarnaast wordt het carillon elke zaterdag om de twee weken gedurende een uur bespeeld door de beiaardier, Gerda Peters. Sinds zijn oprichting in 1958 wordt het carillon beheerd door het bestuur van de Stichting Vrienden van de Beiaard.

De zomeravondconcerten, die te beluisteren zijn op een daarvoor ingerichte plek in de tuin naast de kerk, zijn gewilde evenementen. Het carillon wordt dan bespeeld door Gerda Peters en de daarvoor uitgenodigde gastbeiaardiers uit binnen- en buitenland.     


Op de zaterdagmiddag in de periode voor de Kerstdagen vindt er een Kerstbespeling plaats.

'Snert' concert op zaterdag 28 december 2019.
Een speciaal concert op het carillon tijdens de feestdagen aan het eind van dit jaar. Lees verder
Agathakerk

Bespelingen:
Automatisch speelwerk:  
     dagelijks, ieder kwartier van 07.00 tot 21.00 uur, een korte melodie.
Handbespelingen:
      gedurende een uur op de eerste , derde en vijfde zaterdag van de maand, als regel ’s middags.
Zomeravondconcerten:
      op vier maandagavonden in juni en juli van 20.00 tot 21.00 uur. Voor data zie Zomeravondconcerten.

Carillon Beverwijk viert het voorjaar
schemering vanaf Agathakerk
Schemering vanaf Agathakerk

Vanaf Eerste Paasdag klinken nieuwe melodieën vanuit de klokkentoren van de St. Agathakerk. Het Carillon van Beverwijk speelt voorjaars- en bloemenmelodieën en wisselt af met Jazz adventures. De beiaardier past de muziek op de speelautomaat graag aan op de feestdagen, seizoenen én bijzondere gebeurtenissen in Beverwijk en omgeving. De traditionele zomerconcerten starten 15 juni a.s. met een indrukwekkend optreden van het Carillon met een grote brassband.

Donaties:
Reparaties en renovaties aan het inmiddels meer dan 50 jaar oude carillon zijn regelmatig nodig en vormen daarmee een voortdurende financiële zorg. Een bijdrage of donatie is dan ook van harte welkom op bankrekeningnummer NL 55 RABO 0308 0595 22 ten name van de Stichting Vrienden van de Beiaard.

Adres: Sint Agathakerk, Breestraat 101, 1941 EG Beverwijk   
            Aan de achterkant,oostzijde van de kerk,is het Meerplein met voldoende gelegenheid tot parkeren