Stichting Vrienden van de Beiaard

Stichting Vrienden van de Beiaard

Het carillon wordt sinds 1958 beheerd door het bestuur van de Stichting Vrienden van de Beiaard.
T.b.v. de exploitatie van het carillon ontvangt de stichting jaarlijks een waarderingssubsidie van de gemeente Beverwijk.
Daarnaast zijn er inkomsten van begunstigers en uit vrijwillige bijdragen door bezoekers van de zomeravondconcerten. 

Huidige bestuur:  
Mr. C.B.P. Hazenberg (voorzitter)
mw. P.M. Reijnders-Wilderom (secretaris)
J. van Ess (penningmeester)
A. Kemp
P. Suurmond

Bankrekening:
NL 55 RABO 0308 0595 22 t.n.v. Stichting Vrienden van de Beiaard te Beverwijk.

Bestuur en adviseurs door de jaren heen:

Comité van Aanbeveling (ten tijde van de oprichting):
J. Bruinsma,  Burgemeester van Beverwijk
Ir. A.H. Ingen Housz, President-directeur van de Hoogovens

Bestuursleden:
Ir. L. Stoelinga (voorzitter) 10-08-’57 tot 12-03-‘97
R.M. Akse (penningmeester)10-08-’57 tot 23-01-‘94                      
C.F. van Dam (secretaris) 10-08-’57 tot nov. ‘75
A.M. Davidson 10-08-’57 tot aug. ‘81
P.J.A. Langendijk 10-8-‘57 tot 15-05-‘98
Drs L.A. Pennock 12-12-‘57 tot 14-05-‘73
A.J. Frijlink 12-12-‘57 tot 14-05- 73
Ing. F. van Luyk (secretaris)’04-11-‘75 tot 04-04-‘95
J.P.M. Boereboom 15-05-‘98 tot 29-04-‘04              
P. de Kievit (penningmeester) 09-02-‘88 tot 08-02-‘94
B.M.A. Batenburg (penningmeester) 08-02-’94 tot 27-03-‘02 
H.A.C. Boumans (penningmeester) 27-03-’02 tot 31-05-'13
J.F.Feijen ( voorzitter) 24-08-’81 tot 21-02-'13   
J.H. Broekkamp (secretaris) 9-2-'88 tot 23-10-'18   

Adviseurs van het bestuur:
Ing. F. van Luyk 01-08-’58 tot 04-11-‘75  
D. Kuijs 01-04-’93 tot 23-06-'12