Het carillon van Beverwijk, de stem van de stad

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de secretaris van de Stichting Vrienden van de Beiaard.

Mw. Nelly Reijnders – Wilderom
Email : n.wilderom@ziggo.nl

 
Locatie carillon:
St.Agathakerk
Breestraat 93
1941 EG Beverwijk
error: Content is protected !!