Een verrassende slotavond

Tijdens het laatste zomerconcert van het carillon zou een Mystery Guest optreden en het programma werd tot het laatste moment geheimgehouden.

De verrassing was groot toen na het eerste muziekstuk, gespeeld door Gerda Peters op het carillon, een draaiorgel de tuin bij de Agathakerk inreed. Koen Slaman kwam met zijn grote hobby De Sik, zoals de naam van het draaiorgel luidt, samenspelen met het carillon. Het publiek verwelkomde de Mystery Guest met luid applaus.

Gerda en Koen kennen elkaar van de zaterdagen dat zij beiden muziek maken in en boven het centrum van Beverwijk. Gerda speelt elke oneven zaterdag in de toren van de Agathakerk op het carillon. Koen is zeer regelmatig te vinden in de omgeving van de Breestraat/Beverhof.

Het carillon en het draaiorgel speelden maandag j.l. afwisselend dezelfde muziek en ook blonken ze uit in een eigen keuze. Orgelman Koen toonde zich een goede spreker en gaf tussendoor uitleg over de muziek en over de instrumenten. Het publiek genoot zichtbaar van de avond.

error: Content is protected !!