Het carillon van Beverwijk, de stem van de stad

Het carillon

De 49 klokken van het carillon bevinden zich in de ‘lantaarn’ van de St. Agathakerk. Het klavier waarop de beiaardier speelt, bevindt zich daar direct onder.

Het carillon is tot stand gekomen door een grote inzamelactie in 1956 onder de burgerij en het bedrijfsleven, alsmede door een bijdrage van de Gemeente Beverwijk. Velen maakten gebruik van de mogelijkheid hun naam en een spreuk op ‘hun’ klok(ken) te laten aanbrengen zoals Hoogovens (nu Tata Steel), Smit’s Bouwbedrijf en de provincie Noord Holland. In 1957 werd het carillon in het bijzijn van het toenmalige bestuur gegoten bij klokkengieterij Koninklijke Eijsbouts te Asten. Op 1 augustus 1958 werd het instrument feestelijk in gebruik genomen.

De drie grote luidklokken zijn eigendom van de St. Agathakerk. Ze werden in 1957 door de parochianen aan Deken Hosman geschonken ter gelegenheid van zijn 40-jarig priesterfeest.

 

In onderstaand filmpje kunt u wat meer zien van het werk van beiaardier Gerda Peters. Zij loopt vanaf de begane grond, via de vele trappen tussen de dakgewelven naar speelcabine naar boven. Dit onder muzikale begeleiding van haar eigen beiaardierspel. Filmopname: Jacques van Herten.

error: Content is protected !!