Het carillon van Beverwijk, de stem van de stad

St. Vrienden van de Beiaard

Carillon Agathakerk

Doelstelling

De Stichting verzorgt sinds 1957 het beheer en onderhoud van het carillon, de stem van de stad Beverwijk. Het bestuur van de Stichting streeft ernaar bespeling op langere termijn veilig te stellen. Dit is mogelijk dankzij de jaarlijkse subsidie door de gemeente Beverwijk en daarnaast spant het bestuur zich in middelen te verwerven door fondsen, sponsoren, donateurs en schenkingen.

Huidig bestuur:
 • Mr. C.B.P. Hazenberg (voorzitter)
 • mw. P.M. Reijnders-Wilderom (secretaris)
 • J.van Ess (penningmeester)
 • A. Kemp
 • P. Suurmond
Beleidsplan

Ruim 60 jaar geleden – 1 augustus 1958- is het carillon van Beverwijk in gebruik genomen.  De initiatiefnemers beoogden een nieuw cultuurmonument voor de stad te realiseren. Enthousiast werd het plan voor een carillon in de koepel van de vermaarde St. Agathakerk omarmd, o.a. ook door de burgemeester. Voor het beheer en onderhoud is een stichting opgericht: Stichting Vrienden van de Beiaard. 1 Augustus 1958 kon het carillon met 49 klokken in gebruik worden genomen. Burgemeester Bruinsma sloot zijn toespraak bij het in gebruik nemen van het carillon af met de woorden: “Moge het carillon steeds voor eenieder een wekroep tot saamhorigheid zijn.”

 

De bronzen klokken zijn gegoten door klokkengieterij Koninklijke Eijsbouts te Asten. De automatische bespeling is van maandag tot en met vrijdag van 8 – 20 uur en in het weekend van 9 – 20 uur. De beiaardier speelt iedere 1e, 3e en 5e zaterdagmiddag op het carillon. Zij past regelmatig het programma voor de automaat aan en sluit bij de keuze van muziek op de actualiteit aan.

 

In de zomer worden vier concerten in de tuin van de St. Agathakerk georganiseerd voor de bewoners van Beverwijk. Op deze avonden genieten ze van het klokkenspel en via een beeldscherm is de beiaardier aan het werk te zien. In de kersttijd is er een concert in de kerk. Voor de zomerconcerten worden gastbeiaardiers uitgenodigd om bezoekers met een breed muziekassortiment voor het carillon kennis te laten maken, e.e.a. in samenwerking met de vaste beiaardier.

De afgelopen zomer (2019) stond één van de concerten op zaterdagmiddag geprogrammeerd. De beiaardier speelde toen samen met een grote brassband, die vóór de kerk -op de Breestaat- stond te spelen. De communicatie tussen beiaardier en dirigent van de band verliep middels portofoons.

 

Het streven is om het carillon herkenbaar te maken, in combinatie met andere kunstvormen.

Het carillon is de stem van  Beverwijk: de bewoners van de stad genieten op de belangrijkste winkelstraat van Beverwijk én in de wijde omgeving van het dagelijkse spel van de klokken van het carillon.

 

Bestuur en adviseurs door de jaren heen:

Comité van Aanbeveling (ten tijde van de oprichting):

 • Bruinsma, Burgemeester van Beverwijk
 • Ir. A.H. Ingen Housz, President-directeur van de Hoogovens

Bestuursleden:

 • Ir. L. Stoelinga (voorzitter) 10-08-’57 tot 12-03-‘97
 • R.M. Akse (penningmeester)10-08-’57 tot 23-01-‘94
 • C.F. van Dam (secretaris) 10-08-’57 tot nov. ‘75
 • A.M. Davidson 10-08-’57 tot aug. ‘81
 • P.J.A. Langendijk 10-8-‘57 tot 15-05-‘98
 • Drs L.A. Pennock 12-12-‘57 tot 14-05-‘73
 • A.J. Frijlink 12-12-‘57 tot 14-05- 73
 • Ing. F. van Luyk (secretaris)’04-11-‘75 tot 04-04-‘95
 • J.P.M. Boereboom 15-05-‘98 tot 29-04-‘04
 • P. de Kievit (penningmeester) 09-02-‘88 tot 08-02-‘94
 • B.M.A. Batenburg (penningmeester) 08-02-’94 tot 27-03-‘02 
 • H.A.C. Boumans (penningmeester) 27-03-’02 tot 31-05-’13
 • J.F.Feijen ( voorzitter) 24-08-’81 tot 21-02-’13 
 • J.H. Broekkamp (secretaris) 9-2-’88 tot 23-10-’18

Adviseurs van het bestuur:

 • Ing. F. van Luyk 01-08-’58 tot 04-11-‘75 
 • D. Kuijs 01-04-’93 tot 23-06-’12

Middels onderstaande knop kunt u de jaarrekening 2019 downloaden.